Hakkımızda

Hakkımızda

IND A.Ş. Endüstriyel Mutfak, N’DUSTRIO markası ile Endüstriyel Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Buz Makineleri, Çamaşırhane, Soğuk Oda ve Set üstü ekipmanlarının üretimini yapan, Türkiye’de ve dünya ölçeğinde pazarlamasını, dağıtımını ve satışını gerçekleştiren %100 Türk sermayeli bir Türk şirketidir.

Endüstriyel Mutfak sektöründe bilgi ve tecrübesi çok eski yıllara dayanan iş insanları tarafından 04.06.2009 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu yana sürekli büyüme göstererek sektörün öncülerinden biri olma yolundaki hedefinde kararlı ve ısrarcı olduğunu göstermiştir.

Üretimini yaptığı ürünleri dünyanın 57 ülkesine ihraç etmiş ve 2019 yılı itibari ile Katar ofisini de açarak ürünlerini tüm dünya ülkelerine ulaştırması yönündeki amacına da katkı sağlamıştır.

Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü merkez ofis ve merkez fabrikası İstanbul/Tuzla’ da olan N’DUSTRIO, teknolojiyi alıcının beklentilerine ve taleplerine giden yolda kılavuz edinmiş, tüm bilgi ve birikimini, teknolojinin sağladığı son imkanlarla harmanlayarak; estetik, dayanıklı ve kaliteli ürün üretmeyi ve sunmayı amaç edinmiştir. Tüm yurtta yaygın servis ağı ile özel donanımlı servis teknikerleri ve yetkili servisleri ile hizmet vermektedir.

VİZYONUMUZ

Tüm Türkiye’de ve dünyada pazarı bilen, üretimi bilen, satış ve dağıtım kanallarının tamamını bilen profesyonellerin kurduğu bu şirketin tek amacı sektörde uluslararası liderlik ve ihracattır.
Endüstriyel Mutfak ve Çamaşırhane sektöründe müşterilerimizin ihtiyaçlarını, en yaygın dağıtım kanalları ve en profesyonel proje çözümleri ile karşılayarak, deneyimli ve dinamik ekibi ile yenilikçi ürün ve hizmet kalitesini, sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda; tüm ortaklarının profesyonel katılımı ve katkıları ile; tüm tüketicilerin güven ve beğenisine sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Endüstriyel mutfak ekipmanları üretimini, yenilikçi çözümlerle araştırarak ve geliştirerek uygulamaktır.
Yüksek kalitede teknoloji ile yenilikçi ürünler yaratmaktır.
Çevreye zarar vermeyen, uzun ömürlü, dayanıklı, kullanımda etkili ürünler üretmektir.

İLKELERİMİZ

•    Üstün hizmet ve ürün kalitesi
•    Yüksek çalışan ve müşteri memnuniyeti
•    Başarı
•    Pazarda liderlik
•    Güven
•    Yenilikçilik
•    Sürekli eğitim
•    Sosyal duyarlılık
•    Çoklu ve farklı ortak katılımı
 

N'DUSTRIO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

ve/veya

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@ndustrio.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Okudum, kabul ediyorum.