İK Politikası

Endüstriyel Mutfak sektöründeki başarımızı ve kalitemizi, insana verdiği değere odaklı yönetim sistemi ile N’DUSTRIO ailesi çalışanları ile birlikte sürekli kılmaktır.

Üretimden, satış sonrası hizmetlere kadar oluşturduğumuz zincirde yer alan tüm çalışanlarımızın işlerini en iyi şekilde yapabileceği ortamı oluşturmak, bu süreci doğabilecek ihtiyaçlara göre sürekli gözetmek ve bunun da yaptığımız işin sonucuna yansıyacağını bilmek en önemli farkındalığımızdır.

İzlediğimiz yolda asıl amacımız, mevcut çalışanlarımızın yetkinliklerinin farkına varmak, yetkinliklerini doğru zamanda ve doğru yerde kullanmasını sağlamak, ailemize yeni katılan çalışanlarımızın hızlı ve motivasyonu yüksek bir şekilde adaptasyon sürecini tamamlamasına yardımcı olmaktır. Bu işleyiş sayesinde takım çalışmasının ve sonrasında oluşacak olan sinerjinin başarıya dönüşünü izlemek amacımıza olan bağlılığımızın bir göstergesidir.

Şirket için çalışanlarımızın yetkinliklerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi için şirket içi eğitimler verilmekte ve en verimli çalışma alanlarını, çalışanlarımızın yeteneklerine göre çalışanlarımızla birlikte değerlendirmekteyiz. 

Çalışanlarımıza İş Kanunu Kapsamında tüm hakları verilmekte olup, bu haklar ve ücret politikası çalışan menfaatleri doğrultusunda belirlenmektedir.

İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır ve oryantasyon süreçleri uygulanarak çalışanlarımızın hızlı bir şekilde görev tanımlarına uygun alanlarda verimliliklerini arttırmaları hedeflenmiştir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmıştır ve alınmaya devam edecektir.

Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Bu koşullara uygun şekilde çalışıp çalışmadıkları denetlenir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZIN İLKELERİ;

Çalışanlarımıza adil ve ayrım yapmadan davranmak,

Çalışanlarımızın kalite ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak,

Tüm uygulamalarımızda Kalite ve Çevre Bilincini ön planda tutmak,

Açık Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak,

Yönetimsel ve sektörel bilgi birikimini artırmaya ve bilgili olmaya odaklanmak

Şeffaf, Eşit ve Katılımcı Yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek,

Açık Kapı Politikamızın sürdürülmesini sağlamak,

Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

Çalışanlarımızın önerilerine saygı duymak ve bunları teşvik etmek,

Sürekli öğrenen bir kurum yapısı alt sistemlerini tasarlamak, kurmak, geliştirmek ve işlerliğini sağlamak,

İŞE ALIM;

İşe alım, organizasyonumuzun insan kaynaklarına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından önemli süreçlerimizden birisidir.

İşe alım sürecinde başvurular; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikler ve deneyimleri dikkate alınarak değerlendirmeden geçirilir.

Farklı ihtiyaçlara göre hazırlanan testlerimiz ve envanterler ile aday değerlendirmelerimiz devam ederken teknik mülakatlar sonrası da sürecin olumlu olması durumunda iş teklif sürecine geçilmiş olunur.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ;

Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili şekilde yapabilmeleri için mesleki bilgi ufuklarını genişleten düşünce, rasyonel karar alma, davranış ile tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişimler yapmayı amaçlanmaktadır.

KARİYER PLANLAMA;

Çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenir. Farklı programlar ile içerden terfi ve kariyer hayatlarında ilerlemeleri sağlanır. Ölçümleme metotlarımız ile de çalışanın kariyer yolunda kendi ilerlemesini de görme imkanı sağlanır.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME ;

Aşamalı Performans Değerlendirme sistemimiz sayesinde çalışanlarımız yöneticileri tarafından değerlendirilirken, kendi kendilerini de değerlendirme fırsatı bulmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR;

Nasıl İş Başvurusunda Bulunabilirim? 
Oluşabilecek kariyer fırsatları için web sayfamızda İnsan Kaynakları Bölümü'nde bulunan Açık Pozisyonlar sekmesinden kendinize uygun ilanlarımız için başvuruda bulunabilirsiniz. 

Tüm İlanlar Sitesinde Yer Alıyor Mu? 
Tüm ilanlarımız web sitesinde yayınlanmaktadır. 

Genel Başvuru Kabul Ediyor Musunuz? 
WEB sayfamız üzerinden Cv’nizi yükleyerek genel başvuru yapabilirsiniz. Açık pozisyonlar için özgeçmişiniz uygun görüldüğü takdirde işe alım sürecine dahil edilirsiniz. 

İşe Alacağınız Personelde Deneyim Arıyor Musunuz? 
Başvurulan pozisyonun niteliğine göre değişim göstermektedir. 

Üniversitelerin Hangi Bölümlerini Tercih Ediyorsunuz? 
Tercih edilen pozisyona göre, aranan nitelikler farklılık göstermektedir.

Mülakat sonucu ile ilgili bilgilendirme nasıl yapılacaktır?

Görüşmeleriniz sonucu olumlu ya da olumsuz olması halinde dahi belirtmiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme yapılacaktır.

Çalışanlara Yönelik Oryantasyon Eğitim Planlaması Nasıldır? 
İşe yeni giren her çalışanına, pozisyon ve işin niteliğine uygun iki gün süreyle işe uyum sağlama (Kurumsal Oryantasyon) eğitimi verdikten sonra departmanına işi ile ilgili oryantasyon için iletilmektedir. Ayrıca her personelimize İSG eğitimi verilmektedir. 

Yemek Uygulaması Nasıldır?

Firma yetkilisi/Gıda Mühendisi tarafından kalori hesabı yapılarak hazırlanmış aylık yemek listesi müştereken değerlendirilerek onaylanır ve personele aylık yemek listesi olarak duyurulur.

Servis  Uygulaması Nasıldır?

İşe gidiş ve gelişleri kolaylaştırmak ve personel motivasyonunu artırmak adına çalışanlarımıza ana arterler üzerinden servis imkanı sağlanmıştır.

Çalışanlar veya işe yeni başlayan personel İnsan Kaynakları Departmanı ile iletişim kurarak servis sistemine dahil olmaktadırlar.

Gizlilik

Her bir çalışanımız, Eski çalışanlarımız ve adaylarımıza ait bilgi / belgeler tarafımızca dosyalanarak / arşivlenerek gizlilik ve insan haklarına uygun bir şekilde saklanmakta yasal zorunluluk olmadığı müddetçe üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşlarla asla paylaşılmamaktadır.

Staj Yapabilir Miyim? 
Şirketimizin Web sayfasını kullanarak, staj imkanlarımızı takip edebilirsiniz. 

N'DUSTRIO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

ve/veya

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@ndustrio.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Okudum, kabul ediyorum.